寒枝雀靜 En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (2014)

寒枝雀靜 En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (2014)